Våga vara troende

Andligheten har hamnat efter i vårt land, men ändå säger många att de ”tror på något”. Våga utforska det, se vad det betyder för dig, hämta inspiration i religioner utan att känna dig tvungen att tillskriva dig en. Se min video på Youtube där jag berör ämnet: