Som ni säkert förstått är Michael Lind det namn jag använder mig i denna tid och på denna plats. För några år sedan såg jag ett stort mörker i världen efter att jag en tid sett problem efter problem i samhället. Jag bestämde mig där och då att börja engagera mig, på riktigt.

Ett litet tag senare satte jag titeln Förändringsagent på mig själv. För det var för förändring jag ville arbeta.

Genom engagemang i olika föreningar och rörelser var jag med och startade igång en mötesplats i Höör där jag bodde under en tid. För att göra en förändring behöver människor komma samman, se styrkan i gemenskapen och börja prata om lösningen på världens problem.

Yes, jag sa lösningen. För jag tror att det bara finns en lösning. Och det är Kärlek.

Vad kärlek innebär tar vi någon annanstans.

Nu arbetar jag mycket med att stötta andra och få dem att inse att de också gör skillnad, och att de kan öka sin positiva påverkan i världen. Genom att inspirera andra och visa vad jag gör, men också genom att lyssna på andra och få dem att hitta svaren på vad de själva vill göra med sin tid här.

Vi är alla här av en anledning just nu, även Du. Och du vet om det, på något plan.