Inspirerande föreläsning

Söker du eller din organisation efter inspirerande föreläsning? Jag finns här. Mitt upplägg riktar sig mest mot skolor, föreningar och innovatörer. De som tänker nytt och söker efter alternativ.

Mitt namn är Michael Lind och jag benämner mig som Förändringsagent. Vilket menas att jag arbetar för att sprida visionen och inspirationen om möjligheten till ett alternativt sätt att leva i vår värld. Jag vill helt enkelt förändra, både mig själv och världen omkring mig. Vi lever ändå i en ständig förändring, lika bra vi styr den.

Min väldigt breda erfarenhet har givit mig perspektiv från olika håll i samhället vilket gör att jag kan bemöta med en icke-dömande och nyfiken attityd. De senaste åren har jag på lokalt plan engagerat mig mycket med att skapa gemenskap, dels genom att prata om möjligheterna, men också genom att medskapa en mötesplats på orten jag bor, Höör. Detta har givit mig ett stort hopp om möjligheten att vi alla har makten att skapa något vackert tillsammans.


Med detta som bakgrund vill jag inspirera andra, liksom jag blivit inspirerad. Erbjuder därför möjligheten att boka in mig att komma till din skola, arbetsplats eller organisation och prata om vad som är möjligt. Jag uppskattar ett interaktivt föredrag så blandar gärna in övningar och frågor inom ämnet men vad och hur mycket beror på deltagarna och hur lång tid vi har på oss.

Innehållet kan justeras att passa just din organisation men bland annat följande ämnen kommer beröras:

  • Pengar och finanssystemet
  • Hållbarhet och miljö
  • Gemenskap
  • Kontributionism

Längd: 1-3 timmar, beroende på önskemål.
Pris: Kontakta mig för prisförslag
Nästa steg: Boka in ett introsamtal på 15 minuter med mig genom kalendern här under. Möjlighet för oss att se om det är något vi båda vill, möjlighet för frågor.