Coaching

Är du på väg att ta nästa steg i ditt liv?

Mina erfarenheter från livet har lärt mig mycket och vi är alla på väg att ta olika steg. I dessa stunder kan det vara bra att ha någon utifrån med sig. Det kan vara jag.

Jag har gjort val i livet som gjort att jag lärt mig hantera många olika situationer med mer och mer lätthet. Idag möter jag livet med tacksamhet och vågar ta de steg jag ska ta. Är du på väg in något nytt, eller känner att du ska ta steg mot något nytt?

De senaste åren har jag utvecklat mitt ledarskap och fortsätter på den vägen. Jag ser ledarskap som något väldigt viktigt, dit vi alla är på väg. Att alla är ledare över sina egna liv, även du.

Låt mig bli din guide på vägen, hålla dig i handen när du hoppar eller tar nästa steg. Jag kan aldrig göra det åt dig, men jag gör det gärna med dig.

Du får:

  • Närvarande lyssnande så DU får plats
  • Frågor som får dig att se nya perspektiv
  • Någon som TROR på dig!

Är du i behov av en guide som följer och stöttar dig under en tid? Betala antingen per tillfälle eller köp ett månadspaket.

Jag möts gärna online men ser också fysiska träffar som en möjlighet. Vi bestämmer tillsammans vad som passar bäst för vårt möte.


Coaching, enstaka tillfällen

á 60 minuter

Möjlighet till individuell coaching som leder dig till de svar och resultat du önskar i livet just nu.

500:- / tillfälle
Erbjudande: 4 tillfällen för 1 800:-


Personlig guidning, 1 månad
4+2 samtal á 60 minuter

Med ett coachingtillfälle varje vecka plus möjlighet till 2 extra samtal de gånger det behövs.

PLUS: Direktkontakt via text och röstmeddelanden, dagligen (mån-fre).

2 500:- / månad

Samtal

Med fokus på lyssnandet kommer du att kunna samtala dig själv till de rätta svaren. Eller ibland bara få finnas i tystnad tillsammans med en medmänniska. Det kommer vara dina behov som styr samtalet.

Jag kommer att se dig, lyssna på dig, tro på vad du säger. Jag kan ställa frågor, men kan lika väl också vara tyst. För det är i tomheten vi får plats att växa, men också se.

Det finns möjlighet till samtal både fysiskt och online, via antingen video eller bara röst om du skulle föredra det och det varar i 45 minuter.

Ett enkelt samtal
350:- á 45 minuter